Investiciono Srebro – Beograd – Prodaja investicionog srebra

Prodavnica

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

DOBRO DOŠLI, ovde su informacije u vezi obrade i zaštite Vaših podataka o ličnosti u okviru privrednog društva SILVER SPACE d.o.o.

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane SILVER SPACE d.o.o. Beograd, ul. Kneza Mihaila 21A/77, 11000 Beograd.

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.silver-space.rs.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da SILVER SPACE d.o.o. nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 

 1. NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE I PO KOM PRAVNOM OSNOVU?

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, odnosno kada popunite određeni formular.

Sve Vaše lične informacije tretiramo kao strogo poverljive, a SILVER SPACE d.o.o. ih čuva na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

 • Kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;
 • Kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza;
 • Kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima važniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;
 • Kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

 

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge.

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

 

 1. KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS

SILVER SPACE d.o.o. prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

 

2.1. Kupovina- Kreiranje predračuna u SILVER SPACE d.o.o. prodavnici/web sajtu

Kada obavite kupovinu u SILVER SPACE d.o.o. prodavnici, putem web sajta, od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o sebi kao fizičkom licu ili o pravnom licu koje zastupate, a koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje predračuna ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

U slučaju kupovine u SILVER SPACE d.o.o. prodavnicama potrebni su nam sledeći podaci:

– ime i prezime;

– broj telefona;

– adresa (grad, ulica i broj)

Kada koristite naše usluge kupovine online putem web sajta, pored navedenih podataka dodatno nam je potreban i podatak o Vašoj e-mail adresi, kako bi potvrdili kupovinu i poslali Vam porudžbenicu, odnosno ostvarili komunikaciju s Vama.

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na sajtu SILVER SPACE.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi izrade predračuna i realizacije prodaje. To obuhvata upravljanje i praćenje poslovne dokumentacije (predračuna, računa, dostavnica, ugovora), isporuku kupljenog investicionog srebra i komunikaciju sa Vama, ili licima koje ste Vi kao kupac pismenim putem ovlastili, kao i postupanja u slučaju prigovora kupca.

Cene na online prodavnici su u direktnoj vezi sa berzanskom cenom i ukoliko dodje do greške prilikom dobavljanja podataka, obratite se telefonom radi provere vrednosti proizvoda.

 

2.2. Plaćanje

 • Bankovna uplata gotovine na poslovni račun SILVER SPACE d.o.o.
 • Bankovna uplata elektronskim putem na poslovni račun SILVER SPACE d.o.o.
 • Gotovinska uplata
 • Uplata sa poslovnog računa pravnog lica na poslovni račun SILVER SPACE d.o.o. (za klijente koji su pravna lica)

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja prodaje.

 

2.3. Reklamacije

GOLDEN SPACE d.o.o. je dužan po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode.

U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnoj adresi.

Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovora na Vašu reklamaciju.

 

2.4. Kontaktiranje sa SILVER SPACE d.o.o.– različite vrste upita (kontakt e-mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Možete da nas kontaktirate i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

 

2.5. Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja prikupljenih podataka o ličnosti kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim licem, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta konkretnog fizičkog lica, njegovog interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, pouzdanosti, mogućnosti ili potreba).

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je prema Vašim interesovanjima/potrebama.

Ove podatke obrađujemo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

 

2.6. Poseta internet stranice

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.golden-space.rs, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane SILVER SPACE d.o.o. u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.

SILVER SPACE d.o.o. obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice, prilikom korišćenja aplikacija i drugih platformi. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

– datum i vreme pristupa,

– ime i URL preuzete datoteke,

– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

– obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

– obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

– procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

 

2.7. Korišćenje kolačića

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se prilikom posete naše internet stranice čuvaju na Vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.). Kolačić ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da Vam poseta internet stranici bude prijatnija. Mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na Vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon 5 godina, s tim da ih Vi uvek možete obrisati ručno na Vašem računaru.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Više o upotrebi kolačića i načinu njihovog prikupljanja možete da pročitate u našoj Politici kolačića.

 

2.8. Google analitika

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. (“Google”). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice:

– tip/verzija pretraživača,

– operativni sistem koji se koristi,

– referrer URL (prethodno posećena stranica),

– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),

– vreme upita servera

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics

 

 1. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?

Za SILVER SPACE d.o.o. od izuzetne važnosti je zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

 

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

 

 1. PODACI O MALOLETNIM LICIMA

SILVER SPACE d.o.o. ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 18 godina.

U cilju prevencije prodaje proizvoda licima mlađim od 18 godina, SILVER SPACE d.o.o. prilikom kupovine kao obavezno polje zahteva unošenje podatke o godini i mesecu rođenja.

Lica koja su mlađa od 18 godina, ne mogu da kreiraju personalizovane profile na našoj internet stranici.

 

 1. BEZBEDNOSNE MERE

Kako bi se osigurala zaštita podataka o ličnosti SILVER SPACE d.o.o. je usvojila čitav niz pravila koja regulišu obradu i zaštitu podataka o ličnosti.

Implementirani su različiti mehanizmi, poput obuke zaposlenih za postupanje poverljivim i ličnim podacima, pristup podacima o ličnosti je dozvoljen samo ovlašćenim licima, a pored toga postoje i jake politike lozinki. Pored navedenog SILVER SPACE d.o.o. je imenovala i lice za zaštitu podataka o ličnosti koje pomaže u procesu zaštite i obezbeđivanja bezbednosti ličnih podataka i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa Zakonom.

Pored navedenog SILVER SPACE d.o.o. je svojim korisnicima omogućio depersonalizaciju podataka, mogućnost preuzimanja svih ličnih podataka koji se nalaze na sajtu (podaci o nalogu, porudžbine, komentari, želje…), i doneta je jaka politika lozinki na ličnim profilima (najmanje 6 karaktera, mala i velika slova, brojevi i znakovi interpunkcije).

SILVER SPACE d.o.o. stalno prati i u zavisnosti od potreba unapređuje bezbednosnih mera, a sve kako bi sprečila neovlašćeni pristup, gubitak, unišenje ili zloupotrebu podataka o ličnosti.

 

 1. KOJA PRAVA IMATE KAO LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE?

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

 • da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
 • da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;
 • da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
 • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava SILVER SPACE d.o.o. proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da SILVER SPACE-u više nisu potrebni Vaši podaci;
 • da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 • da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Za sva dodatna pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete da kontaktirate naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci su e-mail adresa office@golden-space.rs.

 

 1. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 12.03.2021.godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u SILVER SPACE d.o.o., promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

Preporučuje se da korisnici redovno prate izmene i dopune Politike privatnosti, na GOLDEN SPACE sajtu.

 

Mart 2021

SILVER SPACE d.o.o., Kneza Mihaila 21A/77, 11000 Beograd

 

0
  0
  Vaša korpa
  Vaša korpa je praznaVratite se na prodavnicu